Zkvalitnění terénních sociálních služeb Ledax

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • reg.číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002308
 • cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit dostupnost poskytovaných registrovaných služeb – pečovatelská služba a osobní asistence prostřednictvím obnovy vozového parku s cílem minimalizovat riziko sociálního vyloučení osob se sníženou soběstačností
 • dojde k pořízení 6 nových aut pro střediska pečovatelské služby Ledax o.p.s.
 • projekt bude realizován do 31.12.2018
 • výše dotace 1 419 148 Kč

 
Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.

Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.

 • podpořeno z Nadace Agrofert v rámci programu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“
 • pořízení automobilu za účelem zkvalitnění poskytování pečovatelské služby tak, aby mohla být poskytována méně soběstačným seniorům při každodenních činnostech
 • realizace do konce srpna 2018
 • finanční dar ve výši 200 000 Kč

 
Pečovatelská služba a Osobní asistence

Pečovatelská služba a Osobní asistence

 

 • oba projekty podpořeny z grantového programu Jihočeského kraje „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017“
 • podpora služby, její zkvalitnění a možnost provozu
 • výše dotace pro pečovatelskou službu 750 000 Kč
 • výše dotace pro osobní asistenci  89 100 Kč

 

 
Rozvoj Domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Rozvoj Domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

 • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“
 • pořízení koncentrátorů kyslíku, servis a údržba pomůcek a přístrojů
 • osobní náklady personálu služby
 • dotace ve výši 102 829 Kč

 

 

 

 
Zkvalitnění Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

Zkvalitnění Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

 • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora rozvoje sociálních služeb“
 • pořízení jídlonosičů za účelem zkvalitnění poskytované služby
 • dotace ve výši 95 000 Kč

 
Senior centrum Ledax o. p. s.

Senior centrum Ledax o. p. s.

 • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006Sb., o sociálních službách“
 • vytvořena platforma pro informování seniorů o volnočasových a poradenských aktivitách
 • realizace přednášek, workshopů a aktivit pro seniory
 • dotace ve výši 50 000Kč

 

 

 

 
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl nadační příspěvek na pořízení pomůcky k přesunu pacientů paliativní a hospicové péče (MiniMove a EasyBelt). Příspěvek je ve výši 25 tisíc Kč, realizace do 31. 8. 2017.

 
Podpora města České Budějovice na poskytování pečovatelské služby

Podpora města České Budějovice na poskytování pečovatelské služby

Statutární město České Budějovice finančně podporuje sociální službu „pečovatelská služba“ pro občany města České Budějovice. Poskytnutá dotace bude použita na: náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Na základě poskytnuté dotace bude zajištěna pečovatelská služba pro občany města České Budějovice. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31. 5. 2017.

Další fáze projektu probíhá v období 1.6. - 30.11.2017

 

 
Podpora města České Budějovice na poskytování osobní asistence

Podpora města České Budějovice na poskytování osobní asistence

Statutární město České Budějovice poskytlo neinvestiční dotaci. Účelem dotace je finanční podpora určená na poskytování sociálních služby „osobní asistence“ pro občany města České Budějovice. Poskytnutá dotace bude použita na: náklady spojené s poskytováním osobní asistence (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Na základě poskytnuté dotace bude provedeno zajištění osobní asistence pro občany města České Budějovice. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31. 5. 2017.

Další fáze projektu probíhá v období 1.6. - 30.11.2017.

 
Podpora péče o seniory v domácím prostředí službou Ledax o.p.s.

Podpora péče o seniory v domácím prostředí službou Ledax o.p.s.

Nadace AGROFERT podpořila pečovatelskou službu Ledax o.p.s. z grantu Senioři - podpora péče o seniory v domácím prostředí. Dar je poskytnut na pořízení automobilu. Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. Služba se snaží o zachování důstojného života uživatelů v jejich vlastních domácnostech. Dar je poskytnut na období končící dne 28. 2. 2017.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Novinky do mailu