Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama nebo o svou domácnost. V rámci pečovatelské služby poskytujeme také základní sociální poradenství. Službu nabízíme v 7 střediscích Jihočeského kraje a přilehlých obcích, zpravidla v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin a o víkendech a svátcích od 7:00 do 14:00 hodin, konkrétní doba se liší podle jednotlivých středisek. 

Pečovatelská služba poskytuje například tyto činnosti:

 • pomoc při koupání, mytí vlasů, oblékání, pomoc na lůžko
 • dovoz obědů, pomoc se servírováním
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti jako je 
 • doprovod k lékaři, na instituce apod.
 • základní sociální poradenství =

 

Mimo tyto základní činnosti pečovatelské služby probíhá na střediscích aktivizace. Jedná se o různě zaměřené akce, kde se naši klienti potkávají, společně tráví čas. Všechny činnosti pečovatelské služby jsou zpoplatněny a jejich ceny jsou uvedeny v Sazebníku činností a úkonů. Na službu je možné čerpat příspěvek na péči, s jehož vyřízením vám rádi pomůžou naši sociální pracovníci.

 

Více informací
 

Osobní asistence

Osobní asistenti pomáhají svým klientům nejen fyzicky, také pomáhají zvládat mnohdy všudypřítomnou samotu a izolaci, procvičují s uživateli paměť, asistují na procházkách, kulturních akcích a tím jim umožňují žít doma, ve vlastní domácnosti, životem blízkým běžnému standardu.

Rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí je především v časovém rozsahu služby. Osobní asistence je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při koupání, mytí vlasů, oblékání, pomoc na lůžko
 • pomoc s přípravou a podáváním jídla
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti jako je úklid, nakupování
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • doprovod lékaři, na instituce apod.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství = pomoc s orientací v sociálních službách

Všechny činnosti osobní asistence jsou zpoplatněny a jejich ceny jsou uvedeny v Sazebníku činností a úkonů. Na službu je možné čerpat příspěvek na péči, s jehož vyřízením vám rádi pomůžou naši sociální pracovníci.

 

Více informací
 
Domácí ošetřovatelská a hospicová péče

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo ve vašem domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péči předepisuje praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici nebo o ni můžete požádat sám klient.


V rámci Domácí ošetřovatelské a hospicové péče pro vás můžeme například zajistit:

 • prevenci a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran
 • odběry biologického materiálu k vyšetření
 • aplikaci injekcí, inzulínu, podávání léků
 • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie)
 • péči o osoby v terminálním stadiu
 • komplexní ošetřovatelskou péči u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob

 

Veškeré úkony sester jsou vícezdrojově financovány, pro uživatele jsou poskytovány zdarma díky podpoře Nadačního fondu A.V.A. . Domácí ošetřovatelskou a hospicovou službu je vhodné kombinovat se službou sociální, jako je např. pečovatelská služba nebo osobní asistence, a s pronájmem zdravotnických pomůcek.

 

 

Pronájem zdravotních pomůcek

Pronájem zdravotnických pomůcek je určen těm, kteří jsou kvůli poranění nebo nemoci nuceni používat zdravotnické nebo kompenzační pomůcky. K pronájmu pomůcek nemusíte mít doporučení lékaře ani potvrzení zdravotní pojišťovny, pomůcku si můžete vyzkoušet v domácím prostředí a teprve poté si ji nechat předepsat lékařem.

 

V půjčovně zdravotnických pomůcek si můžete pronajmout:

 • lůžka
 • antidekubitní matrace
 • chodítka pevná i pojízdná
 • mechanické vozíky
 • berle, hole, polohovací pomůcky
 • a další pomůcky, které najdete v našem katalogu

Ceny pronájmu zdravotnických pomůcek jsou uvedeny v Ceníku pronájmů. Úhradu půjčovného si hradí klient sám.

 

 

Denní stacionář - ambulantní služba

Denní stacionář je určen pro osoby z Pardubického kraje od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech. Denní stacionář je ambulantní služba, která potřebným občanům umožní zůstat součástí své přirozené komunity. Tato služba je podporou pro pečující rodinu uživatele, která se během pracovního týdne bude moci věnovat pracovním činnostem.

Žádost

Veřejný závazek

Ceník

 

Denní stacionář

Vila Marie, Komenského 199
566 01 Vysoké Mýto
telefon: 724 009 603
e-mail: info@ledax.cz

Provozní doba stacionáře je od pondělí do pátku v době od 7:00 až 17:00 hod.

 

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Novinky do mailu