Ledax - terénní sociální a zdravotní služby / Služby / Domácí ošetřovatelská a hospicová péče
20130919LEDAX (289)

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo ve vašem domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péči předepisuje praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici nebo o ni může požádat sám klient.


V rámci Domácí ošetřovatelské a hospicové péče vám nabízíme:

  • prevenci a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran
  • odběry biologického materiálu k vyšetření
  • aplikaci injekcí, inzulínu, podávání léků
  • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie)
  • péči o osoby v terminálním stadiu
  • komplexní ošetřovatelskou péči u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob
  • doprovázení, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku
  • pomoc v posledních záležitostech, pomoc při péči o zemřelého

Naše péče je komplexní. Vedle zdravotní péče poskytujeme sociální, psychologickou a duchovní péči. Naším cílem je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého života osamocen a byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými a aby byla zachována jeho lidská důstojnost. 

Veškeré úkony sester jsou vícezdrojově financovány, pro uživatele jsou poskytovány zdarma díky podpoře Nadačního fondu A.V.A. . Domácí ošetřovatelskou a hospicovou službu je vhodné kombinovat se službou sociální, jako je např. pečovatelská služba nebo osobní asistence, a s pronájmem zdravotnických pomůcek.

 

Kontakty

Domácí ošetřovatelská a hospicová péče, středisko České Budějovice

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

vedoucí Domácí ošetřovatelské a hospicové péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724

Poptávka domácí ošetřovatelské a hospicové péče

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Novinky do mailu