Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Výhody domácí zdravotní péče jsou:

  • zkrácení doby hospitalizace, možnost setrvání ve svém domácím prostředí
  • urychlení hojení, eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici
  • psychická pohoda nemocného, omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení

Provádíme tyto výkony:

  • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři
  • měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem,aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu
  • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika
  • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně
  • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie - PEG...),klyzma,ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů,aplikace  infuzní terapie (do žíly, podkoží, do portu, PICC)

 

Více infomrací

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Novinky do mailu