Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 162 865 Kč. Ze získané dotace bude zakoupeno vybavení pro nevyléčitelně nemocné uživatele Domácího hospice Ledax, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Zakoupena budou elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, koncentrátory kyslíku, chodítka, toaletní křesla a invalidní vozíky.

 

Rozvoj Pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území MAS Třeboňsko

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území obcí spadajících do MAS Třeboňsko prostřednictvím pořízení nových automobilů, elektronických čteček a notebooku.

Projekt je podpořen z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a bude zrealizován do 31. 12. 2021.

Celkové náklady projektu jsou 1 298 138 Kč.

 

 
Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2021000101. Náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Podpora je ve výši 1 065 550,-- Kč. Doba dosažení dotace - 31. 05. 2021.

 
Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2021000103. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 210 300,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 05. 2021.

 
Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Město Kaplice poskytuje neinvestiční dotaci pro poskytování registrované sociální služby - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - pro občany města Kaplice. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2021.

 

 
Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě

Město Jindřichův Hradec podporuje finančně zajištění Pečovatelské služby Ledax na území města Jindřichův Hradec  a pro obyvatele města Jindřichův Hradec v roce 2021.

 
Polohovací pojízdné křeslo pro uživatele Denního stacionáře

Polohovací pojízdné křeslo pro uživatele Denního stacionáře

Nadační fond Tesco podpořil Denní stacionář v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 20 000 Kč. Z těchto finančních prostředků zakoupíme pojízdné polohovací křeslo. Tato křesla již v našem Denním stacionáři používáme, využíváme je každodenně a to jak pro aktivizační činnosti, tak pro odpočinek uživatelů. Křesla je možné variabilně nastavit podle potřeb uživatelů a jsou tak našimi uživateli velmi oblíbená.

 

 

Pomáháme pečujícím

Projekt „Pomáháme pečujícím“ je zaměřen na pomoc neformálním pečujícím, tedy pečujícím, kteří doma pečují o svého blízkého a žijí na Kaplicku či v jeho okolí. Prostřednictvím aktivit poradenství, vzdělávání a vytvoření databáze informačních materiálů chceme zvýšit jejich znalosti a dovednosti, stabilizovat jejich socioekonomickou situaci a umožnit jim sladit a propojit výhody formální a neformální péče. V rámci projektu vznikne v Kaplici Poradna pro pečující. Jedná se o pilotní projekt a to nejen v území, ale i z hlediska práce s cílovou skupinou. Projekt je realizován od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

 

   

 

Obnova a zkvalitnění materiálně technické základny Pečovatelské služby Ledax

•    podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

•    registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013763

•    cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území obcí spadajících do MAS Česká Kanada prostřednictvím pořízení elektronických čteček pro vykazování poskytnuté péče a jídlonosičů pro dovážku stravy

•    bude pořízeno 21 elektronických čteček a 89 jídlonosičů pro střediska Pečovatelské služby Ledax v Jindřichově Hradci a Dačicích

  • projekt bude realizován do 31. 12. 2021

  • celková částka projektu: 199 711 Kč

 

 

Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji

V roce 2020 mezi společností LEDAX a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích došlo k dohodě o spolupráci na projektu grantové agentury TAČR, program ÉTA, s názvem: Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality, reg. číslo TL03000518.

Cílem projektu je poskytnout psychosociální podporu a pomoc neformálním pečovatelům v Jihočeském kraji prostřednictvím multidisciplinárního přístupu za využití odborného poradenství (sociálně právní, péče o blízkou osobu a prevence syndromu vyhoření, zdravý životní styl), audiovizuálních prostředků a vytvořeného a ověřeného prostředí virtuální reality. Design empirického šetření u neformálních pečovatelů tvoří kvalitativní postupy (hloubkové rozhovory, focus groups). Výstupem projektu bude návrh konceptu podpory a pomoci pro neformální pečovatele na regionální úrovni v Jihočeském kraji s možností využití v jiných krajích.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun