Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert 2022

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert 2022

Nadace Agrofert Domácímu hospici Ledax přispěla částkou 300 000 Kč na zakoupení nového automobilu. Automobil využívá naše zdravotní sestřička a to ke každodenním cestám za klienty, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a přejí si poslední dny strávit v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Automobil je také používán k převozu zdravotnických pomůcek a přístrojů napomáhajících zachování kvality života klientů.

 
Podpora Pečovatelské služby Ledax 2023

Podpora Pečovatelské služby Ledax 2023

Nadace EP Corporate Group podpořila Pečovatelskou službu Ledax částkou 385 616 Kč. Za získané finanční prostředky budou zakoupeny kompenzační pomůcky pro klienty pečovatelské služby, jídlonosiče a koše na jídlonosiče pro dovážku stavu klientům služby a čtečky čárových kódů pro zjednodušení vykazování provedených úkonů u klientů.

 
Léky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Léky pro klienty Domácího hospice Ledax 2023

Nadace rozvoje občanské společnosti přes své charitativní konto Swiss life podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 50 000 Kč. Tyto finance budou použity na nákup potřebných léků pro naše klienty, kteří mají nevyléčitelné onemocnění a nacházejí se v konečné fázi svého života.

 
S námi je odcházení snazší…

S námi je odcházení snazší…

Domácí hospic Ledax uspěl se svojí žádostí podanou do České televize v rámci sekce Spotové kampaně – tedy vysílání charitativních a osvětových spotů v České televizi.

Česká televize tedy bezplatně a opakovaně odvysílá 20vteřinový spot Domácího hospice Ledax na všech svých kanálech a to v období od 10. do 23. dubna 2023.

Vybraný spot můžete shlédnout zde.

 

 
Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2023

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2023

Město Jindřichův Hradec pro rok 2023 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

 
Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby 2023

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby 2023

Město Kaplice poskytlo neinvestiční dotaci na zajištění Odlehčovací služby občanům na území ORP Kaplice. Tato dotace bude využita na úhradu provozních nákladů služby a mzdových nákladů pracovníků a to v období 1. 1. – 31. 12. 2023.

 
Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2023

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2023

Město Kaplice poskytlo pro rok 2023 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice.

 
Návratná finanční výpomoc pro pečovatelskou službu 2023

Návratná finanční výpomoc pro pečovatelskou službu 2023

Jihočeský kraj poskytl návratnou finanční výpomoc Pečovatelské službě Ledax ve výši 5 000 000 Kč na zajištění plynulého financování sociální služby na rok 2023.

 
Nefinanční dar pro Domácí hospic Ledax 2022

Nefinanční dar pro Domácí hospic Ledax 2022

MONETA Money Bank, a.s. v darovala Domácímu hospici Ledax hliníkové rámy, závěsné rámy a tzv. magické kapsy. Rámy jsou využívány při různých charitativních akcích jako součást osvěty Domácího hospice Ledax.

 

 
Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby na rok 2022

Dotace Jihočeského kraje na podporu pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby na rok 2022

Pečovatelská služba, osobní asistence i odlehčovací služba jsou v roce 2022 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun