Osobní automobil pro Domácí hospic Ledax

Osobní automobil pro Domácí hospic Ledax

 

MONETA Money Bank, a.s. v lednu 2022 darovala Domácímu hospici Ledax osobní automobil. Automobil je využíván každodenně a to k dopravě zdravotních sester, lékařů a dalších pracovníků za uživateli a jejich rodinami. Automobil je využíván také k přepravě zdravotnických či kompenzačních pomůcek a nutného vybavení.

 

 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2022

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 111 177 Kč. Ze získané dotace bude zakoupeno vybavení pro nevyléčitelně nemocné uživatele Domácího hospice Ledax, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Zakoupena budou elektricky polohovatelná lůžka, polohovací stolky k lůžku, tonometry, oxymetry, teploměry a také odsávačka hlenů.

 
Domácí hospicová péče Ledax 2022

Domácí hospicová péče Ledax 2022

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2022 částkou 670 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu kvality života klientů s nevyléčitelným onemocněním, kteří si přejí poslední dny strávit ve svém přirozeném a domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Podpora směřuje také k rodinám nevyléčitelně nemocných klientů.

 

 

Podpora pečovatelské služby Ledax 2022/2023

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území Jihočeského kraje a to prostřednictvím zakoupení automobilů na alternativní pohon a pořízení vybavení zázemí 6 středisek pečovatelské služby. Vybavení je určeno pro střediska Pečovatelské služby Ledax v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Dačicích, Trhových Svinech, Třeboni a Týně nad Vltavou.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 6 335 589 Kč.

 

 
Pomůcky pro správnou manipulaci s imobilními klienty terénních sociálních služeb 2022

Pomůcky pro správnou manipulaci s imobilními klienty terénních sociálních služeb 2022

Nadace ČEZ poskytla terénním sociálním službám Ledax částku 68 400 Kč na nákup 10 kusů rolovacích podložek a 10 kusů ergonomických pásů. Tyto pomůcky výrazně usnadní a ulehčí manipulaci s imobilními klienty a povedou tak ke zvýšení kvality námi poskytovaných služeb.

 

 

 

 

Generátory ozónu pro dezinfekci kanceláří, automobilů i skladů pomůcek 2022

Nadační fond Tesco podpořil Ledax o.p.s. v rámci 10. kola programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 10 000 Kč. Z těchto finančních prostředků jsme zakoupili malé přenosné generátory ozónu, které slouží pro čištění a dezinfekci prostor kanceláří, skladů s pomůckami a služebních vozidel, včetně jejich klimatizací. Zakoupili jsme také aroma difuzéry pro Domácí hospic Ledax, které pomohou pracovníkům navodit klidnou a příjemnou atmosféru při jednání s klienty s nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinami.

 
Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby 2022

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax částkou 200 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

 

 

 
Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2022

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2022

Dotace města Třeboň je poskytnuta pro rok 2022 a je určena na poskytování Pečovatelské služby na území města Třeboně a v jeho místních částech.

 
Podpora města Týn nad Vltavou 2022

Podpora města Týn nad Vltavou 2022

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci ve výši 270 000 Kč na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2022.

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2022

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2022

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace ve výši 1 138 410 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a to do 31. 5. 2022.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun