Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2018000201 Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 214 800,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 05. 2018.

 
Grant poskytování pečovatelské služby na rok 2018 a 2019 města Dačice

Grant poskytování pečovatelské služby na rok 2018 a 2019 města Dačice

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax o.p.s. v letech 2018 a 2019 veřejnou finanční neinvestiční podporu formou grantu Poskytování pečovatelské služby na rok 2018 a 2019. Podpořeny budou základní činnosti poskytnuté uživatelům pečovatelské služby s trvalým pobytem na území města Dačice.

 • období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
 • dotace ev. číslo: 0519/2017

 
Podpora sociálních aktivit - poskytnutí dotace města Třeboně

Podpora sociálních aktivit - poskytnutí dotace města Třeboně

Pátek 9.2.2018

Poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území města Třeboně a jeho místních částech na poskytování pečovatelské služby.

 • období 1. 1. - 31. 12. 2017
 • ve výši 0,50 Kč na 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů

 
Dotace Jihočeského kraje na podporu PS, OA

Dotace Jihočeského kraje na podporu PS, OA

Pečovatelská služba a osobní asistence jsou v r. 2018 podpořeny účelovou dotací poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je poskytována poskytovateli jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činností bude realizována v termínu 1.1.2018 – 31.12.2018.

 

Zkvalitnění terénních sociálních služeb Ledax

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • reg.číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002308
 • cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit dostupnost poskytovaných registrovaných služeb – pečovatelská služba a osobní asistence prostřednictvím obnovy vozového parku s cílem minimalizovat riziko sociálního vyloučení osob se sníženou soběstačností
 • dojde k pořízení 6 nových aut pro střediska pečovatelské služby Ledax o.p.s.
 • projekt bude realizován do 31.12.2018
 • výše dotace 1 419 148 Kč

 
Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.

Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.

 • podpořeno z Nadace Agrofert v rámci programu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí 2017“
 • pořízení automobilu za účelem zkvalitnění poskytování pečovatelské služby tak, aby mohla být poskytována méně soběstačným seniorům při každodenních činnostech
 • realizace do konce srpna 2018
 • finanční dar ve výši 200 000 Kč

 
Energetická společnost E.ON pomáhá Ledaxu. Děkujeme.

Energetická společnost E.ON pomáhá Ledaxu. Děkujeme.

Pátek 1.12.2017

Děkujeme energetické společnosti E.ON za zapůjčení elektromobilu Smarted pro Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči Ledaxu. Díky této službě mohou nemocní zůstat v domácím prostředí, což posiluje rodinné vazby a velmi pozitivně působí na jejich psychický stav. Péči zajišťuje Ledax 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

 
Pečovatelská služba a Osobní asistence

Pečovatelská služba a Osobní asistence

 

 • oba projekty podpořeny z grantového programu Jihočeského kraje „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017“
 • podpora služby, její zkvalitnění a možnost provozu
 • výše dotace pro pečovatelskou službu 750 000 Kč
 • výše dotace pro osobní asistenci  89 100 Kč

 

 
Rozvoj Domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Rozvoj Domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

 • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“
 • pořízení koncentrátorů kyslíku, servis a údržba pomůcek a přístrojů
 • osobní náklady personálu služby
 • dotace ve výši 102 829 Kč
 • termín realizace projektu 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018

 

 

 

 
Zkvalitnění Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

Zkvalitnění Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

 • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora rozvoje sociálních služeb“
 • pořízení jídlonosičů za účelem zkvalitnění poskytované služby
 • dotace ve výši 95 000 Kč
 • pro období roku 2017

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun