Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé

Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé

Domácí a hospicovou péči Ledax o.p.s. podpořila Nadace AGROFERT z GRANTU HOSPIC "Podpora domácí hospicové péče pro děti a dospělé 2016." Domácí ošetřovatelská a hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Mezi hlavní výhody domácí ošetřovatelské a hospicové péče patří fakt, že umožňuje pobyt nemocného v domácím prostředí, posiluje rodinné vazby a v některých případech oddaluje hospitalizaci, pokud není nezbytně nutná. Na základě poskytnutého grantu budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy. Grant je poskytnut na období končící dnem 30. 6. 2017.

 
Podpora města Týn nad Vltavou 2016

Podpora města Týn nad Vltavou 2016

Čtvrtek 1.12.2016

Město Týn nad Vltavou podporuje naše aktivity, jak v oblasti sociálních služeb, tak i v oblasti zpestření volného času našim seniorům. V letošním roce obdržela naše společnost od města podporu k zajištění provozu a ke zkvalitnění a rozvoji pečovatelské služby poskytované na území města Týn nad Vltavou (včetně přidružených obcí) a to v období 1.01.- 31.12.2016.

 
Senior centrum Ledax o. p. s.

Senior centrum Ledax o. p. s.

  • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006Sb., o sociálních službách“
  • vytvořena platforma pro informování seniorů o volnočasových a poradenských aktivitách
  • realizace přednášek, workshopů a aktivit pro seniory
  • dotace ve výši 50 000Kč

 

 

 

 
Podpora Jihočeského kraje pro rok 2016

Podpora Jihočeského kraje pro rok 2016

Jihočeský kraj poskytl na rok 2017 dotaci jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Dotace je poskytována jako neinvestiční. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba a osobní asistence. Podporovaná činnost bude realizována v termínu od 1.1. 2016 do 31.12.2016.

 

 

 

 
Zkvalitnění domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Zkvalitnění domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Domácí péči Ledax o.p.s. podpořil Jihočeský kraj v rámci dotačního programu "Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných". Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu "Zkvalitnění domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.".

Na základě poskytnuté dotace budou provedeny pouze činnosti s definovanými výstupy - dle podrobného rozpočtu projektu. Realizace projektu bude dokončena nejpozději 30.06. 2017.

 
Podpora města Týn nad Vltavou 2017

Podpora města Týn nad Vltavou 2017

Město Týn nad Vltavou podporuje naše aktivity, jak v oblasti sociálních služeb, tak i v oblasti zpestření volného času našim seniorům. V letošním roce obdržela naše společnost od města podporu k zajištění provozu a ke zkvalitnění a rozvoji pečovatelské služby poskytované na území města Týn nad Vltavou (včetně přidružených obcí) a to v období 1.01.- 31.12.2017.

 
Podpora sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Podpora sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Pečovatelská služba a Osobní asistence Ledax o.p.s. byla na rok 2016 podpořena v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb na rok 2016. Období realizace projektu je leden až listopad 2016 a podpora je určena na rozvoj služeb poskytovaných v rámci Jihočeského kraje.

 
Grant poskytování pečovatelské služby na rok 2016 a 2017- město Dačice

Grant poskytování pečovatelské služby na rok 2016 a 2017- město Dačice

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax o.p.s.v letech 2016 a 2017 veřejnou finanční podporu formou Grantu Poskytování pečovatelské služby na rok 2016 a 2017. Podpořeny budou základní činnosti poskytnuté uživatelům pečovatelské služby s trvalým pobytem na území města Dačice

 
Aktivizační služby pro seniorskou veřejnost

Aktivizační služby pro seniorskou veřejnost

Jihočeský kraj podpořil aktivizační programy pro seniory dotací 100 000 Kč.

 
Podpora konference "Sociální služby 2016 v České republice a v Evropě"

Podpora konference "Sociální služby 2016 v České republice a v Evropě"

Jihočeský kraj podpoří mezinárodní konferenci s názvem "Sociální služby 2016 v České republice a v Evropě", která se bude konat v termínu 24. - 25. května 2016 v Českých Budějovicích.

Dotace bude využita v těchto oblastech:

  • pronájem a technické vybavení konferenčních prostor
  • propagace konference prostřednictvím pozvánek, tiskových zpráv a inzerce v médiích

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun