Informovaný českobudějovický senior – Senior Point KC Máj a Senior Point R51

Informovaný českobudějovický senior – Senior Point KC Máj a Senior Point R51

Magistrát města České Budějovice podpořil v roce 2015 realizaci dvou Senior Pointů ve městě.

V rámci projektu Senior Point je v rámci celé České republiky vytvářena síť kontaktních míst pro seniory, na něž se mohou s důvěrou obrátit a jsou jim zde ZDARMA poskytnuty následující služby:

  • komplexní informace z oblastí života, které je zajímají
  • právní poradna (po předchozím objednání)
  • vyškolená obsluha poradí nebo pomůže najít správné informace
  • počítač s přístupem na internet
  • mají možnost přečíst si časopisy, věnované seniorům
  • mají možnost popovídat si v přátelském prostředí

Cílem projektu je zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, pomoci jim orientovat se v každodenní záplavě informací
a tak jim usnadnit komunikaci s úřady a institucemi. Jde i to, podpořit cílovou skupinu seniorů v setkávání snižujících riziko sociální izolace, v psychické i fyzické aktivitě a to tematicky zaměřené tak, aby měla dobrý vliv na rozvoj konkrétních potřeb souvisejících s věkovou kategorií návštěvníků. Vše bude realizováno v prostředí, které je uzpůsobeno pro seniory (bezbariérovost, dopravní dostupnost) za podpory a účasti pracovníků společnosti Ledax o.p.s., kteří znají potřeby této cílové skupiny díky své každodenní praxi v péči o seniory.

Každý ze Senior Pointů je otevřen 6 hodin týdně. 
Více informací najdete zde.

 
Nákup kompenzačních pomůcek pro zkvalitnění pečovatelské služby ve středisku Jindřichův Hradec

Nákup kompenzačních pomůcek pro zkvalitnění pečovatelské služby ve středisku Jindřichův Hradec

Dotační program města Jindřichův Hradec nám v roce 2015 pomohl nakoupit pomůcky pro zvýšení komfortu uživatelů.

Cílem projektu je nákup nových kompenzačních a transportních pomůcek pro zkvalitnění pečovatelské služby, zejména pak pro práci se seniory se sníženou mobilitou. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu tohoto typu uživatelů, jimž poskytujeme péči jsme zakoupili:

  • transportní invalidní vozík - bude sloužit pro přesuny imobilních uživatelů, zejména pak při náhlém zhoršení zdravotního stavu, přesun do auta a z auta, přesun k lékaři apod.
  • vaničku na mytí hlavy se zabudovanou sprchou a odtokem. Speciální vanička umožňuje komplexnější hygienu přímo na lůžku u imobilního nebo částečně imobilního uživatele.

 
Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit pro seniory v Komunitním centru Máj

Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit pro seniory v Komunitním centru Máj

Společnost Ledax o.p.s. zajišťuje od října 2014 středeční program v Klubu seniorů v Komunitním centru Máj. Tyto aktivity byly nejdřív pouze dopoledne, postupně se ale rozšířily i na odpoledne a těší se čím dál větší oblibě seniorů.

Program je různorodý - zaměřený na rukodělné činnosti, ale i vzdělávání, prevenci  či kulturu. Statutární město České Budějovice přispělo na aktivity dotací ve výši 20 000 Kč. Dotace bude využita na nákup materiálu na tvoření, mzdové náklady a propagaci. Projekt bude ukončen nejpozději 31. 12. 2015.

Aktivity konané v Komunitním centru Máj najdete v naší fotogalerii a nově i v menu "Volnočasové aktivity pro seniory"

 
Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. byla podpořena v rámci dotačního programu Jihočeského kraje na období od 1.06. 2015 do 30.11. 2015.

Účelem dotace je  podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 - 2016 a Akčním plánem Střednědobého rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2015.

 
Podpora města Týn nad Vltavou

Podpora města Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou podporuje naše aktivity, jak v oblasti sociálních služeb, tak i v oblasti zpestření volného času našim seniorům.

V letošním roce obdržela naše společnost od města tuto podporu:

1) Finanční příspěvek  ve výši 130.000,- Kč. Příspěvek bude využit k zajištění provozu, dále ke zkvalitnění a rozvoji pečovatelské služby poskytované na území města Týn nad Vltavou (včetně přidružených obcí) v období 1.01.- 30.06.2015.

 

 
Podpora Statutárního města České Budějovice

Podpora Statutárního města České Budějovice

Společnost Ledax o.p.s. si v Pečovatelské službě i Osobní asistenci klade za cíl uživatele spokojeného s poskytovanou sociální službou, který si zároveň co nejdéle zachová dosavadní způsob svého života. Jsme rádi, že nás v tomto podporuje i Statutární město České Budějovice poskytnutím finančních dotací na Pečovatelskou službu a Osobní asistenci Ledax o.p.s.

Dotace pro obě služby byla poskytnuta na podporu zajištění jejich provozu  v období 1.01. 2015 až 31.05. 2015 a dále na období 1.07.2015 až 30.11. 2015.

 
Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s.

Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s.

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb, společnosti Ledax o.p.s. Vzdělávání je určeno pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky a bude realizováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů, které budou nakoupeny externě u vzdělávací společnosti. Realizací vzdělávacích aktivit bude zajištěno zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, zejména ve vztahu k uživatelům služeb. Kvalita služeb závisí zejména na přítomnosti kvalifikovaného a proškoleného personálu a na důsledném dodržování zákonných standardů sociálních služeb.

Hlavním cílem projektu je proto podpora dalšího vzdělávání pracovníků a naplňování standardů kvality sociálních služeb.
Součástí projektu, kromě vzdělávacích kurzů, budou i odborné stáže pracovníků, které mají za cíl předávání
informací, zkušeností a příkladů dobré praxe při řešení rozličných situací v oblasti sociálních služeb a práce s
klienty. Stáže budou probíhat v různých střediscích žadatele - celkem šesti.
Projekt bude realizován přímo žadatelem po dobu 18 měsíců. K úspěšné realizaci bude sestaven dvoučlenný
realizační tým, který zajistí naplnění cílů a harmonogramu projektu.
Projekt bude realizován na území Jihočeského kraje a bude podpořeno celkem 69 osob z cílové skupiny
projektu.

Zpráva o realizaci projektu za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00204

Realizace projektu je od 1.1.2014 do 30.6.2015.

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

 
Rozšíření a podpoření aktivit Klubu R51 plus při Ledax o.p.s

Rozšíření a podpoření aktivit Klubu R51 plus při Ledax o.p.s

Statutární město České Budějovice podpořilo činnost Klubu R51 plus částkou 10 000 Kč.

Částka bude použita na realizaci klubových setkání.

Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.12. 2014.

 
Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o.p.s.

Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o.p.s.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nabídku volnočasových aktivit pro uživatele pečovatelské služby dle jejich požadavků a potřeb. Statutární město České Budějovice podpořilo projekt částkou 15 000 Kč.

Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.12. 2014.

 
Podpora Statutárního města České Budějovice

Podpora Statutárního města České Budějovice

Společnost Ledax o.p.s. si v Pečovatelské službě i Osobní asistenci klade za cíl uživatele spokojeného s poskytovanou sociální službou , který si zároveň co nejdéle zachová dosavadní způsob svého života.

Jsme rádi, že nás v tomto podporuje i  Statutární město České Budějovice poskytnutím finančních dotací na Pečovatelskou službu a Osobní asistenci Ledax o.p.s.

Dotace pro obě služby byla poskytnuta na podporu zajištění jejich provozu  v období 1.01. 2014 až 31.05. 2014. 

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun