Podpora Statutárního města České Budějovice

Podpora Statutárního města České Budějovice

Společnost Ledax o.p.s. si v Pečovatelské službě i Osobní asistenci klade za cíl uživatele spokojeného s poskytovanou sociální službou, který si zároveň co nejdéle zachová dosavadní způsob svého života. Jsme rádi, že nás v tomto podporuje i Statutární město České Budějovice poskytnutím finančních dotací na Pečovatelskou službu a Osobní asistenci Ledax o.p.s.

Dotace pro obě služby byla poskytnuta na podporu zajištění jejich provozu  v období 1.01. 2015 až 31.05. 2015 a dále na období 1.07.2015 až 30.11. 2015.

 
Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s.

Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s.

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb, společnosti Ledax o.p.s. Vzdělávání je určeno pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky a bude realizováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů, které budou nakoupeny externě u vzdělávací společnosti. Realizací vzdělávacích aktivit bude zajištěno zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, zejména ve vztahu k uživatelům služeb. Kvalita služeb závisí zejména na přítomnosti kvalifikovaného a proškoleného personálu a na důsledném dodržování zákonných standardů sociálních služeb.

Hlavním cílem projektu je proto podpora dalšího vzdělávání pracovníků a naplňování standardů kvality sociálních služeb.
Součástí projektu, kromě vzdělávacích kurzů, budou i odborné stáže pracovníků, které mají za cíl předávání
informací, zkušeností a příkladů dobré praxe při řešení rozličných situací v oblasti sociálních služeb a práce s
klienty. Stáže budou probíhat v různých střediscích žadatele - celkem šesti.
Projekt bude realizován přímo žadatelem po dobu 18 měsíců. K úspěšné realizaci bude sestaven dvoučlenný
realizační tým, který zajistí naplnění cílů a harmonogramu projektu.
Projekt bude realizován na území Jihočeského kraje a bude podpořeno celkem 69 osob z cílové skupiny
projektu.

Zpráva o realizaci projektu za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00204

Realizace projektu je od 1.1.2014 do 30.6.2015.

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

 
Rozšíření a podpoření aktivit Klubu R51 plus při Ledax o.p.s

Rozšíření a podpoření aktivit Klubu R51 plus při Ledax o.p.s

Statutární město České Budějovice podpořilo činnost Klubu R51 plus částkou 10 000 Kč.

Částka bude použita na realizaci klubových setkání.

Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.12. 2014.

 
Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o.p.s.

Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o.p.s.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nabídku volnočasových aktivit pro uživatele pečovatelské služby dle jejich požadavků a potřeb. Statutární město České Budějovice podpořilo projekt částkou 15 000 Kč.

Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31.12. 2014.

 
Podpora Statutárního města České Budějovice

Podpora Statutárního města České Budějovice

Společnost Ledax o.p.s. si v Pečovatelské službě i Osobní asistenci klade za cíl uživatele spokojeného s poskytovanou sociální službou , který si zároveň co nejdéle zachová dosavadní způsob svého života.

Jsme rádi, že nás v tomto podporuje i  Statutární město České Budějovice poskytnutím finančních dotací na Pečovatelskou službu a Osobní asistenci Ledax o.p.s.

Dotace pro obě služby byla poskytnuta na podporu zajištění jejich provozu  v období 1.01. 2014 až 31.05. 2014. 

 
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. a Osobní asistence Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s. a Osobní asistence Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba a Osobní asistence na rok 2014 byla podpořena v rámci grantového programu Jihočeského kraje. Období realizace projektu Pečovatelská služba Ledax o.p.s. je červen až září 2014 a podpora je na rozvoj služby v okrese Jindřichův Hradec a okolí Týna nad Vltavou. Období realizace projektu Osobní asistence Ledax o.p.s. je leden až listopad 2014 a podpora je určena na rozvoj služby v okolí Českých Budějovic a Trhových Svinů.

 
Podpora města Týn nad Vltavou

Podpora města Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou podporuje naše aktivity, jak v oblasti sociálních služeb, tak i v oblasti zpestření volného času našim seniorům.

V letošním roce obdržela naše společnost od města tuto podporu:

1)  Finanční příspěvek ve výši 13.000,- Kč na projekt se "I senioři chtějí poznávat zajímavá místa ČR" , který je zaměřen narealizaci výletu pro seniory. Finanční podpora je čerpatelná do  31.12.2014

2) Finanční příspěvek  ve výši 130.000,- Kč. Příspěvek bude využit k zajištění provozu, dále ke zkvalitnění a rozvoji pečovatelské služby poskytované na území města Týn nad Vltavou (včetně přidružených obcí) v období 1.1.- 30.6.2014.

3)  Finanční příspěvek  ve výši 130.000,- Kč. Příspěvek bude využit k zajištění provozu, dále ke zkvalitnění a rozvoji pečovatelské služby poskytované na území města Týn nad Vltavou (včetně přidružených obcí) v období 1.7.- 31.12.2014.

 

 

 

 

 

 
Senioři komunikují  2013

Senioři komunikují 2013

Společnost Ledax, o.p.s. se již po sedmé zúčastnila nadačního projektu "Senioři komunikují". V roce 2013 byla vybrána správní radou Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových pro realizaci kurzů v České Třebové, Litomyšli a Skutči.

Popis projektu:

Cíl:
Seznámit seniory se základní obsluhou PC, s  možností využívání internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním textu. Cílem je také získání základních znalostí v oblasti bankovních služeb.

Cílová skupina:
Senioři důchodového věku, kteří dosud neměli příležitost seznámit se s používáním těchto komunikačních prostředků a jsou úplnými začátečníky a doposud ještě podobný kurz neabsolvovali.

Finanční náklady účastníků kurzů: pro seniory důchodového věku, kterým je projekt určen, je kurz bezplatný.

Průběh 1 kurzu:
Jedná se o 14ti hodinový kurz, který proběhl v průběhu jednoho kalendářního týdne.

Rozvržení výuky:
•13 hodin výuky ovládání a používání PC
•1 hodina výuky základních bankovních služeb

Harmonogram kurzů  ZDE

 

 
Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Hlavním cílem projektu byla podpora při zajištění důstojného a plnohodnotného života uživatelů v domácím prostředí a oddálení jejich umístění do pobytových zařízení. V rámci projektu byli podpořeni uživatelé žijící v obcích okresu Jindřichův Hradec, která svojí činností pokrývají střediska pečovatelské služby Dačice a Jindřichův Hradec.

Realizace projektu: 1. 6. 2011 – 30. 11. 2011

Začátkem června 2011 zahájila společnost Ledax o.p.s. realizaci šestiměsíčního projektu s názvem „Pečovatelská služba Ledax o.p.s.“

Projekt byl finančně podpořen v rámci Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb v Jihočeském kraji 2011.

 
Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Pečovatelská služba Ledax o.p.s.

Důvodem realizace projektu bylo zachování dostupnosti pečovatelské služby a základního sociálního poradenství v městech a obcích více vzdálených od krajského města a to ve stávajícím místním a časovém rozsahu a ve stávající kvalitě.

Realizace projektu: 1. 6. 2012 – 30. 9. 2012

V rámci realizace projektu byla podpořena Pečovatelská služba Ledax o.p.s., konkrétně střediska Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice.

Projekt byl finančně podpořen v rámci Grantového programu Podpora terénních sociálních služeb v Jihočeském kraji 2012.

 

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun