Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím

Rozvoj pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území MAS Pomalší

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011444
 • cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území obcí MAS Pomalší prostřednictvím pořízení nových automobilů
 • budou pořízeny 4 nové automobily pro 2 střediska Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
 • projekt bude realizován do 30. 9. 2020
 • výše dotace max. 1 414 883 Kč

 

Rozvoj pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území MAS Česká Kanada


•    podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
•    registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011592
•    cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území obcí MAS Česká Kanada prostřednictvím pořízení nových automobilů
•    budou pořízeny 3 nové automobily pro 2 střediska Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
•    projekt bude realizován do 30. 9. 2020
•    výše dotace max. 946 820 Kč

 
Dotace Statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Domácí hospicová péče Ledax

Dotace Statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Domácí hospicová péče Ledax

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci ve výši 50 000 Kč na kofinancování projektu Domácí hospicové péče Ledax. Domácí hospicová péče je terénní zdravotní služba, která je poskytována nevyléčitelně nemocným dospělým, příp. jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Cílem je poskytnout rodině podporu, umožnit, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně a bez bolesti, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení. Pracovníci služby docházejí za nemocnými domů, poskytují jim péči v jejich vlastním prostředí kdykoliv je potřeba. Služba je poskytována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

 

 
Dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Pečovatelská služba

Dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Pečovatelská služba

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci na kofinancování projektu Pečovatelská služba pro občany města České Budějovice. Dotace bude použita na náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Termín: do 30. 11. 2019

 
Dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Osobní asistence

Dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu Osobní asistence

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci na kofinancování projektu Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace bude použita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Termín: do 30. 11. 2019

 
Dotace města Kaplice pro Terénní odlehčovací službu

Dotace města Kaplice pro Terénní odlehčovací službu

Město Kaplice pověřilo a finančně podpořilo společnost Ledax k poskytování odlehčovací služby v ORP Kaplice ve výši 1 úvazku v přímé péči v období od 1. 6. do 31. 12. 2019.

 
Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Město Kaplice poskytlo neinvestiční dotaci pro poskytování registrované sociální služby - Pečovatelská služba - na území města Kaplice Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

 
Podpora města Týn nad Vltavou 2019

Podpora města Týn nad Vltavou 2019

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci v podobě neinvestičních prostředků na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2019.

 
Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2019

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2019

Dotace je poskytnuta pro rok 2019 na poskytování sociálních služeb na území města Třeboně a jeho místních částech, a to na základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od klientů.

 

Rozvoj osobní asistence Ledax o.p.s.

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0010366
 • cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit dostupnost Osobní asistence Ledax o.p.s. v ORP Trhové Sviny a ORP Týn nad Vltavou prostřednictvím obnovy vozového parku s cílem minimalizovat riziko sociálního vyloučení osob se sníženou soběstačností
 • budou pořízeny 4 nové automobily pro 2 střediska Osobní asistence Ledax o.p.s.
 • projekt bude realizován do 31. 7. 2020
 • výše dotace 1 111 929 Kč

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun