Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby 2022

Podpora města České Budějovice na kofinancování Terénní odlehčovací služby 2022

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax částkou 200 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

 

 

 
Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2022

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2022

Dotace města Třeboň je poskytnuta pro rok 2022 a je určena na poskytování Pečovatelské služby na území města Třeboně a v jeho místních částech.

 
Podpora města Týn nad Vltavou 2022

Podpora města Týn nad Vltavou 2022

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci ve výši 270 000 Kč na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2022.

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2022

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2022

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo celoroční dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 2 909 150 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a to do 31. 12. 2022.

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2022

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2022

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo celoroční dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace v celkové výši 625 440 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním osobní asistence a to do 31. 12. 2022.

 
Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2022

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2022

Město Kaplice poskytlo pro rok 2022 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice.

 
Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2022

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2022

Město Jindřichův Hradec pro rok 2022 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

 
Dotace na poskytování pečovatelské služby na rok 2022 a 2023 města Dačice

Dotace na poskytování pečovatelské služby na rok 2022 a 2023 města Dačice

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax o.p.s. v letech 2022 a 2023 neinvestiční dotaci účelově určenou na částečnou úhradu běžných výdajů Pečovatelské služby. Pečovatelská služba bude poskytována ambulantně i terénně v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech občanů města Dačice, kteří s Ledax o.p.s. uzavřou smlouvu o poskytování Pečovatelské služby. Podpořeny budou základní činnosti poskytnuté uživatelům Pečovatelské služby s trvalým pobytem na území města Dačice. Období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023. Dotace ev. číslo: 514/1S/2021.

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2021

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2021

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace ve výši 233 220 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a to do 31. 12. 2021.

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2021

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2021

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace ve výši 36 400 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním osobní asistence a to do 31. 12. 2021.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun