Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje. Dotace pro Pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Terénní odlehčovací službu byla poskytnuta v celkové výši 1 970 000 Kč. Finanční prostředky budou použity především na financování osobních nákladů pracovníků sociálních služeb a pořízení 2 ks automobilů.

 
Podpora města Týn nad Vltavou 2021

Podpora města Týn nad Vltavou 2021

 

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2021.

 
Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2021

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2021

Dotace města Třeboň je poskytnuta pro rok 2021 a je určena na poskytování Pečovatelské služby na území města Třeboně a v jeho místních částech.

 
Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby

Dotace Jihočeského kraje na podporu Pečovatelské služby, Osobní asistence a Odlehčovací služby

Pečovatelská služba, Osobní asistence i Terénní odlehčovací služba jsou v roce 2021 podpořeny účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace je určena poskytovatelům sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je poskytována jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb v rozsahu daném Pověřením. Podporovaná činnost bude realizována v termínu 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.

 

 
Oxygenátory pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Oxygenátory pro uživatele Domácího hospice Ledax 2021

Domácí hospic Ledax získal od Nadace ČEZ částku ve výši 82 400 Kč na zakoupení 5 ks koncentrátorů kyslíku (oxygenátorů). Přístroje jsou využívány při dušnosti uživatelů a umožní jim tak zůstat v domácím prostředí i při zhoršení zdravotního stavu. Není nutné tedy uživatele převážet do zdravotnického zařízení a mohou tak svůj poslední čas trávit doma se svými blízkými.

 
Domácí hospicová péče Ledax 2021

Domácí hospicová péče Ledax 2021

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2021 částkou 385 348 Kč. Projekt je zaměřen na podporu stávající domácí hospicové péče a na zkvalitnění podmínek pro její poskytování.

 
Podpora pracovníků Ledax v oblasti paliativní péče 2021

Podpora pracovníků Ledax v oblasti paliativní péče 2021

Jihočeský kraj podpořil vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax částkou 22 752 Kč. Vzdělávání pracovníků je orientováno jak na získání nových znalostí, ale také na rozšíření a prohloubení stávajících znalostí a dovedností potřebných k péči o nevyléčitelně nemocné / umírající uživatele, jejich rodiny a blízké. Součástí realizace projektu je nákup odborné literatury.

 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2021

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 162 865 Kč. Ze získané dotace bude zakoupeno vybavení pro nevyléčitelně nemocné uživatele Domácího hospice Ledax, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Zakoupena budou elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, koncentrátory kyslíku, chodítka, toaletní křesla a invalidní vozíky.

 

Rozvoj Pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území MAS Třeboňsko

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území obcí spadajících do MAS Třeboňsko prostřednictvím pořízení nových automobilů, elektronických čteček a notebooku.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 1 298 138 Kč. Bude zrealizován do 31. 12. 2021.

 

 

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2021

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2021

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace ve výši 1 065 550 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a to od ledna do května 2021.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun