Domácí hospicová péče Ledax 2021

Domácí hospicová péče Ledax 2021

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2021 částkou 385 348 Kč. Projekt je zaměřen na podporu stávající domácí hospicové péče a na zkvalitnění podmínek pro její poskytování.

 
Podpora pracovníků Ledax v oblasti paliativní péče 2021

Podpora pracovníků Ledax v oblasti paliativní péče 2021

Jihočeský kraj podpořil vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax částkou 22 752 Kč. Vzdělávání pracovníků je orientováno jak na získání nových znalostí, ale také na rozšíření a prohloubení stávajících znalostí a dovedností potřebných k péči o nevyléčitelně nemocné / umírající uživatele, jejich rodiny a blízké. Součástí realizace projektu je nákup odborné literatury.

 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo Domácí hospic Ledax 2021

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo Domácí hospic Ledax částkou 162 865 Kč. Ze získané dotace bude zakoupeno vybavení pro nevyléčitelně nemocné uživatele Domácího hospice Ledax, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Zakoupena budou elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, koncentrátory kyslíku, chodítka, toaletní křesla a invalidní vozíky.

 

Rozvoj Pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území MAS Třeboňsko

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území obcí spadajících do MAS Třeboňsko prostřednictvím pořízení nových automobilů, elektronických čteček a notebooku.

Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 1 298 138 Kč. Bude zrealizován do 31. 12. 2021.

 

 

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2021

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Pečovatelské služby 2021

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Pečovatelské služby pro občany města České Budějovice. Dotace ve výši 1 065 550 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby a to od ledna do května 2021.

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace ve výši 210 300 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním Osobní asistence a to od ledna do května 2021.

 
Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2021

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2021

Město Kaplice poskytlo pro rok 2021 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice.

 
Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2021

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2021

Město Jindřichův Hradec pro rok 2021 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

 
Polohovací pojízdné křeslo pro uživatele Denního stacionáře 2021

Polohovací pojízdné křeslo pro uživatele Denního stacionáře 2021

Nadační fond Tesco podpořil částkou 20 000 Kč Denní stacionář pro uživatele s demencí ve Vysokém Mýtě. Z těchto finančních prostředků bylo zakoupeno další pojízdné polohovací křeslo. Křesla jsou našimi uživateli velmi oblíbená, uživatelé je využívají denně a to jak pro aktivizační činnosti, tak pro odpočinek.

 

 

 

Pomáháme pečujícím

Aktivity projektu jsou zaměřeny na pomoc neformálním pečujícím, tedy pečujícím, kteří doma pečují o svého blízkého a žijí na Kaplicku či v jeho okolí. Prostřednictvím aktivit poradenství, vzdělávání a vytvoření databáze informačních materiálů a odborné literatury chceme zvýšit jejich znalosti a dovednosti, stabilizovat jejich socioekonomickou situaci a umožnit jim sladit a propojit výhody formální a neformální péče. V rámci projektu vznikla v Kaplici Poradna pro pečující. Projekt bude realizován do konce roku 2022

 

   

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun