Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice poskytlo dotaci za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Dotace ve výši 210 300 Kč bude využita na úhradu osobních a provozních nákladů a nákladů spojených s poskytováním Osobní asistence a to od ledna do května 2021.

 
Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2021

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu pro rok 2021

Město Kaplice poskytlo pro rok 2021 neinvestiční dotaci pro poskytování Pečovatelské služby pro občany města Kaplice.

 
Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2021

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě pro rok 2021

Město Jindřichův Hradec pro rok 2021 finančně podpořilo zajištění Pečovatelské služby na území města Jindřichův Hradec a pro obyvatele města Jindřichův Hradec.

 
Polohovací pojízdné křeslo pro uživatele Denního stacionáře 2021

Polohovací pojízdné křeslo pro uživatele Denního stacionáře 2021

Nadační fond Tesco podpořil částkou 20 000 Kč Denní stacionář pro uživatele s demencí ve Vysokém Mýtě. Z těchto finančních prostředků bylo zakoupeno další pojízdné polohovací křeslo. Křesla jsou našimi uživateli velmi oblíbená, uživatelé je využívají denně a to jak pro aktivizační činnosti, tak pro odpočinek.

 

 

 

Pomáháme pečujícím

Aktivity projektu jsou zaměřeny na pomoc neformálním pečujícím, tedy pečujícím, kteří doma pečují o svého blízkého a žijí na Kaplicku či v jeho okolí. Prostřednictvím aktivit poradenství, vzdělávání a vytvoření databáze informačních materiálů a odborné literatury chceme zvýšit jejich znalosti a dovednosti, stabilizovat jejich socioekonomickou situaci a umožnit jim sladit a propojit výhody formální a neformální péče. V rámci projektu vznikla v Kaplici Poradna pro pečující. Projekt bude realizován do konce roku 2022

 

   

 

Obnova a zkvalitnění materiálně technické základny Pečovatelské služby Ledax

Cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax na území obcí spadajících do MAS Česká Kanada prostřednictvím pořízení elektronických čteček pro vykazování poskytnuté péče a jídlonosičů pro dovážku stravy. Vybavení je určeno pro střediska Pečovatelské služby Ledax v Jindřichově Hradci a Dačicích. Projekt byl podpořen z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a celkové náklady projektu jsou 199 711 Kč.

 

 

Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji

V roce 2020 mezi společností LEDAX a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích došlo k dohodě o spolupráci na projektu grantové agentury TAČR, program ÉTA, s názvem: Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality, reg. číslo TL03000518.

Cílem projektu je poskytnout psychosociální podporu a pomoc neformálním pečovatelům v Jihočeském kraji prostřednictvím multidisciplinárního přístupu za využití odborného poradenství (sociálně právní, péče o blízkou osobu a prevence syndromu vyhoření, zdravý životní styl), audiovizuálních prostředků a vytvořeného a ověřeného prostředí virtuální reality. Design empirického šetření u neformálních pečovatelů tvoří kvalitativní postupy (hloubkové rozhovory, focus groups). Výstupem projektu bude návrh konceptu podpory a pomoci pro neformální pečovatele na regionální úrovni v Jihočeském kraji s možností využití v jiných krajích.

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2020

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2020

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem spolufinancování Osobní asistence pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020002174. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 69 800,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 12. 2020.

 
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020

  • podpora sociálních služeb na území Jihočeského kraje
  • realizace od 1. 1. do 31. 12. 2020
  • smlouva č. SDO/OSOV/222/20
  • pečovatelská služba ve výši 300 000 Kč
  • osobní asistence ve výši 200 000 Kč
  • odlehčovací služba ve výši 100 000 Kč
  • pečovatelská služba ve výši 200 000 Kč

 
Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020002171. Náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Podpora je ve výši 161 300,-- Kč. Doba dosažení dotace - 31. 12. 2020.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun