Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
Podpora Pečovatelské služby Ledax

Podpora Pečovatelské služby Ledax

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové nás podpořil částkou ve výši 97 380 Kč. Tyto finance byly použity na obnovu potřebného vybavení Pečovatelské služby Ledax, konkrétně na nákup 40 jídlonosičů v termoobalech pro dovážku obědů seniorům; 3 praček pro praní prádla uživatelů, kteří pračku nemají, nebo již sami prát nezvládají; 8 vaniček na mytí vlasů imobilních uživatelů v domácím prostředí a 8 čteček pro zjednodušení vykazování péče a jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

 
Škoda Octavia pro Domácí hospicovou péči

Škoda Octavia pro Domácí hospicovou péči

Škoda Auto a.s. v rámci programu Mobilita podporovala organizace poskytující terénní zdravotní a sociální služby. Ledax o.p.s. jako poskytovatel domácí hospicové péče získal nový automobil Škoda Octavia.

 
Volnočasové aktivity Ledax v roce 2020

Volnočasové aktivity Ledax v roce 2020

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Projekt zaměřený na podporu volnočasových aktivit pro seniory Statutární město České Budějovice podpořilo částkou 75 000 Kč. Cílem projektu je nabídnout seniorům i širší veřejnosti škálu volnočasových aktivit a informací o různých akcích.

 
Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax

Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice podpořilo Terénní odlehčovací službu Ledax částkou 200 000 Kč. Cílem terénní odlehčovací služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující, v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

 
Podpora vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax

Podpora vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax

Jihočeský kraj podpořil vzdělávání pracovníků Domácí hospicové péče Ledax částkou 30 000 Kč. Cílem projektu je zvýšit informovanost pracovníků o využívaných postupech v paliativní péči, zavést je do praxe a uživatelům tak usnadnit poslední dny jejich života současně se zachováním jejich důstojnosti. Nedílnou součástí je poskytnutí potřebné pomoci, podpory či poradenství rodinným příslušníkům.

 
Senior Point Otakarova

Senior Point Otakarova

Cílem projektu podpořeného Jihočeských krajem ve výši 80 000 Kč je zabezpečit aktivity poradenského centra v Otakarově ulici v roce 2020 a nabídnout seniorům z Českých Budějovic a okolí ucelenou nabídku volnočasových aktivit, poradenství a pomoc s řešením každodenních životních situací.

 
Domácí hospicová péče Ledax

Domácí hospicová péče Ledax

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2020 částkou 400 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu stávající domácí hospicové péče, na zajištění dostupnosti této služby pro její uživatele a zkvalitnění podmínek pro její poskytování.

 
Podpora od Nadace ČEZ pro Domácí hospic Ledax

Podpora od Nadace ČEZ pro Domácí hospic Ledax

Domácí hospic Ledax získal od Nadace ČEZ částku ve výši 80 000 Kč na zakoupení přenosného ultrazvuku. Díky tomuto přístroji nebudou muset být pacienti v terminálním stadiu života převáženi k potřebnému vyšetření do nemocnice, ale odpovídající a srovnatelná péče jim bude lékařem poskytnuta v domácím prostředí.

 
Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert

Nadace Agrofert nám přispěla částkou 280 000 Kč na zakoupení nového automobilu. Cílem podpořeného projektu je dovybavení Domácího hospice Ledax novým automobilem, který bude využíván k cestám pracovníků služby za pacienty. Díky novému automobilu bude možný také převoz zdravotnických pomůcek a přístrojů napomáhajících zachování kvality života pacientů, kteří se nacházejí v terminálním stadiu života a přejí si poslední dny strávit v domácím prostředí obklopeni svými blízkými.

 
Podpora od Nadačního fondu Albert

Podpora od Nadačního fondu Albert

Nadační fond Albert nám poskytl v rámci grantového programu „Mimořádná pomoc v době pandemie COVID 19“ příspěvek ve výši 10 000 Kč na zakoupení ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun