Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby

Dotace města Kaplice pro Odlehčovací služby

Město Kaplice poskytuje neinvestiční dotaci ve výši 250 000,-- Kč na zajištění Odlehčovací služby občanům na území ORP Kaplice. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 46/SOC/2020.  Z poskytnuté neinvestiční finanční dotace lze hradit: provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, mzdové náklady. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2020.

 
Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2020

Podpora města České Budějovice na spolufinancování Osobní asistence 2020

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020001120. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 373 300,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 30. 11. 2020.

 
Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020001117. Náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Podpora je ve výši 1 322 500,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 30. 11. 2020.

 
Podpora města Týn nad Vltavou 2020

Podpora města Týn nad Vltavou 2020

Město Týn nad Vltavou poskytlo dotaci v podobě neinvestičních prostředků na podporu sociálních služeb poskytovaných obyvatelům s trvalým pobytem v Týně nad Vltavou (včetně přidružených obcí). Příjemce použije dotaci na provozní, materiálové náklady pečovatelské služby a mzdové náklady pracovníků zajišťujících přímou péči při poskytování pečovatelské služby. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2020.

 
Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2020

Podpora sociálních aktivit od města Třeboně 2020

Dotace je poskytnuta pro rok 2020 na poskytování sociálních služeb na území města Třeboně a jeho místních částech, a to na základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od klientů.

 
Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě

Podpora města Jindřichův Hradec Pečovatelské službě

Město Jindřichův Hradec podporuje finančně zajištění Pečovatelské služby Ledax na území města Jindřichův Hradec  a pro obyvatele města Jindřichův Hradec v roce 2020.

 
Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 202000260. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 1 105 100,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 05. 2020.

 
Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Podpora města České Budějovice na kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Dotace statutárního města České Budějovice poskytovaná za účelem kofinancování projektu OSOBNÍ ASISTENCE pro občany města České Budějovice. Veřejnoprávní smlouva č. 2020000257. Náklady projektu: osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby. Podpora je ve výši 261 500,-- Kč. Doba dosažení účelu dotace - 31. 05. 2020.

 
Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Dotace města Dačice na zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let

Provoz služby je realizován s finanční účastí města Dačice.

Město Dačice poskytuje neinvestiční dotaci na období od 15. 9. 2020 do 30. 6. 2021, které souvisí s poskytováním služby na území města Dačice: Individuální doprava seniorů, a to pro osoby, které jsou občany města Dačice v rozsahu daném grantovým programem s názvem "Zajištění individuální dopravy seniorů starších 65 let v roce 2020 a 2021".

 
Ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky pro pracovníky Ledax o.p.s.

Ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky pro pracovníky Ledax o.p.s.

Nadace ČEZ nás v rámci grantového řízení Krizová pomoc podpořila částkou 30 000 Kč. Nadační příspěvek byl použit na nákup ochranných pomůcek pro pracovníky v přímé péči, konkrétně byly zakoupeny roušky, brýle, empíry, jednorázové rukavice a jednorázové návleky na boty a dále na nákup dezinfekčních prostředků na ruce a na povrchy, pro dezinfekci pomůcek a vybavení.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun