Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
Podpora sociálních aktivit - poskytnutí dotace města Třeboně

Podpora sociálních aktivit - poskytnutí dotace města Třeboně

Pátek 9.2.2018

Poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na území města Třeboně a jeho místních částech na poskytování pečovatelské služby.

 • období 1. 1. - 31. 12. 2017
 • ve výši 0,50 Kč na 1 Kč přijatých a vyúčtovaných úhrad od klientů

 

Zkvalitnění terénních sociálních služeb Ledax

 • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
 • reg.číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002308
 • cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit dostupnost poskytovaných registrovaných služeb – pečovatelská služba a osobní asistence prostřednictvím obnovy vozového parku s cílem minimalizovat riziko sociálního vyloučení osob se sníženou soběstačností
 • dojde k pořízení 6 nových aut pro střediska pečovatelské služby Ledax o.p.s.
 • projekt bude realizován do 31.12.2018
 • výše dotace 1 419 148 Kč

 
Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.

Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.

 • podpořeno z Nadace Agrofert v rámci programu „Podpora péče o seniory v domácím prostředí 2017“
 • pořízení automobilu za účelem zkvalitnění poskytování pečovatelské služby tak, aby mohla být poskytována méně soběstačným seniorům při každodenních činnostech
 • realizace do konce srpna 2018
 • finanční dar ve výši 200 000 Kč

 
Energetická společnost E.ON pomáhá Ledaxu. Děkujeme.

Energetická společnost E.ON pomáhá Ledaxu. Děkujeme.

Pátek 1.12.2017

Děkujeme energetické společnosti E.ON za zapůjčení elektromobilu Smarted pro Domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči Ledaxu. Díky této službě mohou nemocní zůstat v domácím prostředí, což posiluje rodinné vazby a velmi pozitivně působí na jejich psychický stav. Péči zajišťuje Ledax 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

 
Pečovatelská služba a Osobní asistence

Pečovatelská služba a Osobní asistence

 

 • oba projekty podpořeny z grantového programu Jihočeského kraje „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2017“
 • podpora služby, její zkvalitnění a možnost provozu
 • výše dotace pro pečovatelskou službu 750 000 Kč
 • výše dotace pro osobní asistenci  89 100 Kč

 

 
Rozvoj Domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

Rozvoj Domácí ošetřovatelské a hospicové služby Ledax o.p.s.

 • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných“
 • pořízení koncentrátorů kyslíku, servis a údržba pomůcek a přístrojů
 • osobní náklady personálu služby
 • dotace ve výši 102 829 Kč
 • termín realizace projektu 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018

 

 

 

 
Zkvalitnění Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

Zkvalitnění Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

 • podpořeno z grantového programu Jihočeského kraje „Podpora rozvoje sociálních služeb“
 • pořízení jídlonosičů za účelem zkvalitnění poskytované služby
 • dotace ve výši 95 000 Kč
 • pro období roku 2017

 
Podpora Jihočeského kraje pro rok 2017

Podpora Jihočeského kraje pro rok 2017

Jihočeský kraj poskytl na rok 2016 dotaci jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby. Dotace je poskytována jako neinvestiční. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb – pečovatelská služba a osobní asistence. Podporovaná činnost bude realizována v termínu od 1.1. 2017 do 31.12.2017.

 
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytl nadační příspěvek na pořízení pomůcky k přesunu pacientů paliativní a hospicové péče (MiniMove a EasyBelt). Příspěvek je ve výši 25 tisíc Kč, realizace do 31. 8. 2017.

 
Podpora města České Budějovice na poskytování pečovatelské služby

Podpora města České Budějovice na poskytování pečovatelské služby

Statutární město České Budějovice finančně podporuje sociální službu „pečovatelská služba“ pro občany města České Budějovice. Poskytnutá dotace bude použita na: náklady spojené s poskytováním pečovatelské služby (osobní náklady, provozní náklady a jiné náklady související s poskytováním služby). Na základě poskytnuté dotace bude zajištěna pečovatelská služba pro občany města České Budějovice. Realizace projektu bude dokončena nejpozději do 31. 5. 2017.

Další fáze projektu probíhá v období 1.6. - 31.12.2017

 

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun