Senior Point Otakarova

Senior Point Otakarova

Cílem projektu podpořeného Jihočeských krajem ve výši 80 000 Kč je zabezpečit aktivity poradenského centra v Otakarově ulici v roce 2020 a nabídnout seniorům z Českých Budějovic a okolí ucelenou nabídku volnočasových aktivit, poradenství a pomoc s řešením každodenních životních situací.

 
Domácí hospicová péče Ledax

Domácí hospicová péče Ledax

Jihočeský kraj podpořil Domácí hospicovou péči Ledax z grantového programu Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji na rok 2020 částkou 400 000 Kč. Projekt je zaměřen na podporu stávající domácí hospicové péče, na zajištění dostupnosti této služby pro její uživatele a zkvalitnění podmínek pro její poskytování.

 
Podpora od Nadace ČEZ pro Domácí hospic Ledax

Podpora od Nadace ČEZ pro Domácí hospic Ledax

Domácí hospic Ledax získal od Nadace ČEZ částku ve výši 80 000 Kč na zakoupení přenosného ultrazvuku. Díky tomuto přístroji nebudou muset být pacienti v terminálním stadiu života převáženi k potřebnému vyšetření do nemocnice, ale odpovídající a srovnatelná péče jim bude lékařem poskytnuta v domácím prostředí.

 
Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert

Nový automobil pro Domácí hospic Ledax od Nadace Agrofert

Nadace Agrofert nám přispěla částkou 280 000 Kč na zakoupení nového automobilu. Cílem podpořeného projektu je dovybavení Domácího hospice Ledax novým automobilem, který bude využíván k cestám pracovníků služby za pacienty. Díky novému automobilu bude možný také převoz zdravotnických pomůcek a přístrojů napomáhajících zachování kvality života pacientů, kteří se nacházejí v terminálním stadiu života a přejí si poslední dny strávit v domácím prostředí obklopeni svými blízkými.

 
Podpora od Nadačního fondu Albert

Podpora od Nadačního fondu Albert

Nadační fond Albert nám poskytl v rámci grantového programu „Mimořádná pomoc v době pandemie COVID 19“ příspěvek ve výši 10 000 Kč na zakoupení ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků.

 
Věcný dar od společnosti Alza.cz a.s.

Věcný dar od společnosti Alza.cz a.s.

Společnost Alza.cz a.s. darovala Pečovatelské službě Ledax 5 kusů vysavačů, 5 kusů výškově nastavitelných žehlících prken a 5 kusů napařovacích žehliček v celkové ceně 36 598 Kč. Vybavení je určeno pro 5 středisek Pečovatelské služby.

 

Podpora od Nadace Karel Komárek Family Foundation

Nadace Karel Komárek Family Foundation podpořila v rámci tzv. rychlých grantů, určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým krizí v souvislosti s nemocí COVID-19 také společnost Ledax o.p.s. Částka ve výši 176 000 Kč byla použita na nákup ochranných, dezinfekčních a úklidových prostředků, vitamínových přípravků pro pracovníky v přímé péči a na podporu informační bezplatné telefonické linky pro uživatele našich služeb a veřejnost.

 
Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax II

Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax II

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Statutární město České Budějovice přispělo na kofinancování celoroční činnosti – poskytování sociální služby: „Rozvoj terénní odlehčovací služby Ledax II“. Posláním terénní odlehčovací služby je podpora a pomoc seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v době, kdy jejich blízcí, kteří o ně pečují, potřebují odpočinek. Hlavním cílem služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, setrvat v jejich přirozeném prostředí a jejich rodinám pomoci v péči o blízkou osobu.

 

 
Dotace na poskytování pečovatelské služby na rok 2020 a 2021 města Dačice

Dotace na poskytování pečovatelské služby na rok 2020 a 2021 města Dačice

Město Dačice poskytne Pečovatelské službě Ledax o.p.s. v letech 2020 a 2021 neinvestiční dotaci účelově určenou na částečnou úhradu běžných výdajů Pečovatelské služby. Pečovatelská služba bude poskytována ambulantně i terénně v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech občanů města Dačice, kteří s Ledax o.p.s. uzavřou smlouvu o poskytování Pečovatelské služby. Podpořeny budou základní činnosti poskytnuté uživatelům Pečovatelské služby s trvalým pobytem na území města Dačice. Období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021. Dotace ev. číslo: 614/2019.

 
Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Dotace města Kaplice pro Pečovatelskou službu

Město Kaplice poskytuje neinvestiční dotaci pro poskytování registrované sociální služby - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - pro občany města Kaplice. Dotace je poskytnuta na období od 1. 1. do 31. 12. 2020.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun