Ledax - terénní sociální a zdravotní služby / O nás / Projekty / Domácí ošetřovatelská péče Ledax o.p.s.
avast_220x180

Domácí ošetřovatelská péče Ledax o.p.s.

Domácí ošetřovatelské péče Ledax o.p.s. byla podpořena 61 050 Kč od Nadačního fondu Avast a 20 000 Kč od Nadačního fondu J&T. Finanční prostředky budou použity na zakoupení vybavení potřebného pro poskytování této služby, konkrétně se jedná o infuzní pumpu, polohovací pomůcky, mechanický invalidní vozík, obvazový materiál a dezinfekci.

Domácí ošetřovatelská péče je poskytována osobám všech věkových kategorií s akutním či chronickým onemocněním, se zdravotním postižením, osobám propuštěným z nemocnice či osobám v terminálním stadiu života a umožňuje jim pobyt ve vlastních domácnostech.

Péče je poskytována uživatelům žijícím v okrese České Budějovice, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně a poskytují ji registrované zdravotní sestry.

Domácí ošetřovatelskou péči ve většině případů indikuje ošetřující lékař, který zároveň určuje i její rozsah. Při poskytování péče je kladen důraz na lidskou důstojnost, kvalitní a profesionální práci a pozitivní přístup.

Obecným cílem Domácí ošetřovatelské péče je udržet zdraví uživatelů nebo naplnit jejich potřeby vzniklé či pozměněné onemocněním nebo postižením, podporovat soběstačnost uživatelů v péči o sebe sama, snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet možným komplikacím s onemocněním spojených.

 

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun