Ledax - terénní sociální a zdravotní služby / O nás / Projekty / POZNESS - Poznáním k lepším sociálním službám
AT-CZ_220x180

POZNESS - Poznáním k lepším sociálním službám

Projekt přispívá k sociální integraci Jihočeského kraje jako příhraničního regionu, a to prostřednictvím zlepšení vzdělanosti dotčených pracovníků v sociální oblasti a jejich informovanosti o povinnostech vyplývajících ze zákona a přístupu k informacím – mimo jiné o situaci v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihočeského kraje v porovnání se stavem v Dolním Rakousku.

Východiskem projektu, který je podpořen z prostředků Programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 je situace, kdy na české straně hranice dochází kromě legislativních změn i ke změnám ve složení populace a její životní úrovni, mění se systém sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatel. Pro Ledax o.p.s., který zajišťuje celkovou koordinaci a řízení projektu, působící na poli poskytování sociálních služeb jsou v tomto procesu velmi cenné informace o situaci na rakouské straně hranice, stejně jako se rakouské subjekty, v tomto případě SeneCura Sozialzentrum Krems hlavní partner projektu, zajímají o situaci v Jihočeském kraji. V rámci projektu jsou sledovány trendy, odlišnosti, podmínky vyplývající z legislativních předpisů, běžné praxe a standardů kvality sociálních služeb na území Jihočeského kraje v porovnání s územím Dolního Rakouska. Důraz je kladen na informace o systému vzdělávání dostupného na obou stranách hranice pro pracovníky v sociální oblasti a požadované kvalifikační předpoklady, protože kvalita sociálních služeb a efektivita sociální práce je založena především na odbornosti jednotlivých pracovníků. I proto bude posléze v rámci projektu vytvořen nový vzdělávací program, který by měl iniciovat pozitivní změny v oblasti sociální práce. Nejedná se tedy o jednorázovou vzdělávací akci, ale koncepční práci, která spolu s informační kampaní a zprostředkováním získaného know-how bude mít dlouhodobé účinky.

Cílová skupina projektu

 • senioři v péči rodiny nebo blízkých osob v domácím prostředí,
 • senioři využívající zařízení sociálních služeb,
 • zdravotně postižení senioři.

Bezprostředně dotčená cílová skupina

 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří se budou účastnit pilotního vzdělávacího programu,
 • zástupci veřejné správy Jihočeského kraje zodpovědní za sociální oblast, na které je zaměřena informační kampaň plánovaná v rámci projektu,
 • zástupci odborné veřejnosti a poskytovatelé sociálních služeb, na které je zaměřena informační kampaň plánovaná v rámci projektu,
 • subjekty působící v oblasti poskytování sociálních služeb na rakouském území, kterým budou zprostředkovány závěry analýzy sociálních služeb.

Aktivity projektu

 1. Analýza sociálních služeb pro seniory
  • pro území Jihočeského kraje,
  • pro region Dolního Rakouska.

  Analýza bude zahrnovat rozbor systému vzdělávání v oblasti sociální práce, přehled požadované kvalifikace pracovníků na základě rozdílností legislativy obou států, dostupné statistické údaje k nabídce sociálních služeb a porovnání standardů soc. služeb. Výsledná analýza bude zveřejněna na webových stránkách partnerů, distribuována mezi subjekty působící v oblasti poskytování sociálních služeb, závěry analýzy budou dále prezentovány na odborných workshopech v rámci projektu a mimo jiné zohledněny i při zpracovávání pilotního vzdělávacího programu.

 2. Pilotní vzdělávací program

  Pilotního kurzu se zúčastní dvě skupiny:

  • skupina sociálních pracovníků,
  • skupina pracovníků v sociálních službách (nesplňující kvalifikační požadavky pro výkon profese sociálního pracovníka dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách).

  Projekt předpokládá i pronájem e-learningového prostředí, které bude sloužit po celou dobu trvání výuky pro další vzdělávání účastníků kurzu – pro komunikaci lektorů s účastníky apod..

 3. Informační kampaň

  Aktivita zahrnuje a přípravu a realizaci dvou odborných workshopů.

 4. Publicita projektu

  Publicitu za dodržení pravidel publicity daných Programem ve všech fázích realizace projektu zabezpečí projektový tým a bude informovat všechny dotčené subjekty o podpoře projektu z ERDF.

Spolufinancováno Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun