Ledax - terénní sociální a zdravotní služby / O nás / Projekty / Rozvoj pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území MAS Pomalší

Rozvoj pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území MAS Pomalší

  • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
  • registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011444
  • cílem projektu je zkvalitnit poskytování Pečovatelské služby Ledax o.p.s. na území obcí MAS Pomalší prostřednictvím pořízení nových automobilů
  • budou pořízeny 4 nové automobily pro 2 střediska Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
  • projekt bude realizován do 30. 9. 2020
  • výše dotace max. 1 414 883 Kč

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun