EU_ERDF_220x180

Sociální integrace bez hranic

Projekt Sociální integrace bez hranic vychází z dlouhodobé zkušenosti a praxe partnerů projektu s poskytováním sociálních a zdravotnických služeb pro cílovou skupinu seniorů na obou stranách hranice a je realizován od ledna 2011 do srpna 2012.

Sociální integrace seniorů nezačíná využíváním ambulantní, terénní či pobytové sociální služby, ale je nutné na ni nahlížet z hlediska celkového aspektu života seniora zahrnující nejen sociální či zdravotnické služby, ale také využívání volného času, způsob bydlení a stravování.

Při poskytování sociálních služeb se také stále zvyšují nároky na kvalitu těchto služeb, které vedou k nutnosti zvyšování znalostí a zlepšení dovedností pracovníků, kteří se v praxi setkávají a pracují s cílovou skupinou seniorů.

Proto je hlavním cílem projektu zmapovat a porovnat kvalitu života seniorů, tedy osob 65+ na české a rakouské straně hranice právě v aspektech bydlení, stravování, využití volného času a nabídky sociální a zdravotnické péče a zároveň tím přispět ke zvýšení kvalifikace pracovníků v sociální oblasti.

Partneři projektu

 • Ledax o.p.s.
 • SeneCura Socialzentrum Krems

Cílová skupinu projektu

 • senioři, kteří využívají ambulantní, terénní či pobytové služby na české a rakouské straně hranice
 • pracovníci Ledaxu o.p.s. a SeneCura Socialzentrum Krems (zejména sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách)
 • zástupci odborné veřejnosti, poskytovatelů sociálních služeb, veřejné správy a dalších institucí v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku

Aktivity projektu

 1. Zpracování studie na téma kvality života seniorů

  Bude zpracována společná studie, která bude obsahovat analýzu a šetření v oblasti kvality života seniorů v aspektech bydlení, stravování, využití volného času a nabídky sociální a zdravotnické péče v oblasti Jihočeského kraje na české straně a Dolního Rakouska na rakouské straně. Součástí zpracování studie bude kvalitativní šetření nejen mezi seniory, ale také mezi dalšími relevantními skupinami.

 2. Výměnné vzdělávací stáže pracovníků

  V rámci projektu budou zrealizovány 4 krátkodobé vzdělávací stáže – 2 stáže na každé straně hranice. Během stáže budou pracovníci partnera a uživatelé sociálních služeb seznámeni s chodem sociálního zařízení či sociální služby partnera a budou předávány zkušenosti při práci s uživatelem – seniorem.

 3. Společné přeshraniční vzdělávací akce

  Zahrnují společnou přeshraniční odbornou konferenci na téma kvality života seniorů, která proběhne na české straně a společný přeshraniční workshop, který proběhne na rakouské straně. Účastníky vzdělávacích akcí budou zaměstnanci a spolupracovníci partnerů projektu, zástupci veřejné správy a uživatelů a odborníci ze zdravotnické oblasti.

Dokumenty ke stažení

Projekt je realizován v rámci programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 – 2013, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun