Ledax - terénní sociální a zdravotní služby / O nás / Projekty / Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s.
efs_220x180

Vzděláváním ke zvyšování kvality sociálních služeb v Ledax o.p.s.

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků poskytovatele sociálních služeb, společnosti Ledax o.p.s. Vzdělávání je určeno pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky a bude realizováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů, které budou nakoupeny externě u vzdělávací společnosti. Realizací vzdělávacích aktivit bude zajištěno zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, zejména ve vztahu k uživatelům služeb. Kvalita služeb závisí zejména na přítomnosti kvalifikovaného a proškoleného personálu a na důsledném dodržování zákonných standardů sociálních služeb.

Hlavním cílem projektu je proto podpora dalšího vzdělávání pracovníků a naplňování standardů kvality sociálních služeb.
Součástí projektu, kromě vzdělávacích kurzů, budou i odborné stáže pracovníků, které mají za cíl předávání
informací, zkušeností a příkladů dobré praxe při řešení rozličných situací v oblasti sociálních služeb a práce s
klienty. Stáže budou probíhat v různých střediscích žadatele - celkem šesti.
Projekt bude realizován přímo žadatelem po dobu 18 měsíců. K úspěšné realizaci bude sestaven dvoučlenný
realizační tým, který zajistí naplnění cílů a harmonogramu projektu.
Projekt bude realizován na území Jihočeského kraje a bude podpořeno celkem 69 osob z cílové skupiny
projektu.

Zpráva o realizaci projektu za období od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00204

Realizace projektu je od 1.1.2014 do 30.6.2015.

Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun