Ledax - terénní sociální a zdravotní služby / O nás / Projekty / Zkvalitnění terénních sociálních služeb Ledax

Zkvalitnění terénních sociálních služeb Ledax

  • podpořeno z fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
  • reg.číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002308
  • cílem projektu je zkvalitnit a zvýšit dostupnost poskytovaných registrovaných služeb – pečovatelská služba a osobní asistence prostřednictvím obnovy vozového parku s cílem minimalizovat riziko sociálního vyloučení osob se sníženou soběstačností
  • dojde k pořízení 6 nových aut pro střediska pečovatelské služby Ledax o.p.s.
  • projekt bude realizován do 31.12.2018
  • výše dotace 1 419 148 Kč

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun