Při poskytování služeb na těchto stránkách, zejména při analýze jejich návštěvnosti, jsou používány soubory cookies dle zásad zpracování os. údajů. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Rozumím
15275990243-169-hospicova-pece

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče zahrnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj. Domácí hospicovou péči poskytují registrované zdravotní sestry přímo ve vašem domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péči předepisuje praktický lékař, ošetřující lékař v nemocnici nebo o ni může požádat sám klient.


V rámci Domácí hospicové péče vám nabízíme:

 • prevenci a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
 • odběry biologického materiálu k vyšetření,
 • aplikaci injekcí, inzulínu, podávání léků,
 • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie),
 • péči o osoby v terminálním stadiu,
 • komplexní ošetřovatelskou péči u ležících, imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob,
 • doprovázení, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku,
 • pomoc v posledních záležitostech, pomoc při péči o zemřelého.

Naše péče je komplexní. Vedle zdravotní poskytujeme také sociální, psychologickou a duchovní péči. Náš tým tvoří zdravotní sestry, sociální pracovník, lékař, pečovatelky, psycholog, duchovní a dobrovolníci. Naším cílem je, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít bez bolesti, nezůstal v posledních chvílích svého života osamocen a byl ve svém domácím prostředí se svými blízkými a aby byla zachována jeho lidská důstojnost. 

Veškeré úkony sester jsou vícezdrojově financovány, pro uživatele jsou poskytovány zdarma díky podpoře Nadačního fondu A.V.A. . Domácí ošetřovatelskou a hospicovou službu je vhodné kombinovat se službou sociální, jako je např. pečovatelská služba nebo osobní asistence, a s pronájmem zdravotnických pomůcek.

Terénní odlehčovací služba nabízí podporu osobám, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou s potřebou 24 hodinové péče. Cílem služby je zastoupit rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života. Jde o služby nepravidelné s vícehodinovým rozsahem, po dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím prostředí uživatele.

Terénní odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zajištění přiměřeného aktivizačního programu, a další.

Terénní odlehčovací službu provozujeme od 1. října 2018.

 

Kontakty

Domácí hospicová péče

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

vedoucí Domácí hospicové péče: Bc. Eva Janurová
e-mail: dohp@ledax.cz
telefon: 602 270 724

Poptávka domácí hospicové péče

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

Ochrana soukromí

Novinky do mailu