Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči, kterou poskytují výhradně zdravotní sestry s dlouholetou praxí.

Výhody domácí zdravotní péče

 • zkrácení doby hospitalizace, možnost setrvání ve svém domácím prostředí
 • urychlení hojení, eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici
 • psychická pohoda nemocného, omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení

Provádíme tyto výkony:

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře nebo k lékaři
 • měření fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem
 • aplikace injekcí – pod kůži nebo do svalu, aplikace infuzí do žíly dle ordinace lékaře
 • péče o klienty s katetry PICC/Midline
 • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika
 • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně
 • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie - PEG...), klyzma, ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů,
 • aktivní ošetřovatelská rehabilitace u klientů po CMP nebo po úrazu.

Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotními pojišťovnami - VZP, VoZP, OZP, ZPMVČR, ČPZP. 

Službu poskytujeme: od Kamenného Újezdu po Trhovosvinensko, Ledenicko, Borovansko, Česko-Krumlouvsko, Kaplicko.

Domácí zdravotní péče (dále jen DZP) zabezpečuje „odbornost 925“, všeobecná sestra s odbornou způsobilostí dle zákona č. 96/2004 Sb.

Domácí zdravotní péče je poskytována  na základě indikace ošetřujícího lékaře (praktického nebo ošetřujícího lékaře), nebo nemocnice, u klientů, kteří jsou plně, nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je nutné zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i akutního onemocnění.

Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Systém domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na individuální potřeby klienta i indikaci ošetřujících lékařů.

 

Kontakty

telefon: 800 221 022

 

ve všední dny 7:30 – 15:30 hod.

e-mail: info@ledax.cz

 

Kontakty na konkrétní středisko se zobrazí překliknutím v liště nad telefonem (viz České Budějovice, ... ).

Domácí zdravotní péče

Riegrova 51, 370 01 České Budějovice

vrchní sestra
e-mail: info@ledax.cz
telefon: 797 993 350

 

Domácí zdravotní péče

T.G. Masaryka 188, 381 01 Český Krumlov

vrchní sestra
e-mail: info@ledax.cz
telefon: 797 993 350

Domácí zdravotní péče

Gen. Fanty 25, 382 32 Kaplice

vrchní sestra
e-mail: info@ledax.cz
telefon: 797 993 350

 

Domácí zdravotní péče

Nábřeží Svat. Čecha 1055, 374 01 Trhové Sviny

vrchní sestra
e-mail: info@ledax.cz
telefon: 797 993 350

 

Poptávka domácí zdravotní péče

Podrobnosti o zpracování osobních údajů a vaše práva jsou popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun