Ledax - terénní sociální a zdravotní služby / Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa (dále jen „osobní údaje“) těmto subjektům:

společnosti DfK Group a.s., se sídlem Riegrova 1756/51, České Budějovice 3, České Budějovice, 370 01, IČO: 28069234 a zřízeným společnostem (dále jen „Společnost“): 

DANSEN a.s., IČO: 28073037; CSS Emausy s.r.o., IČO: 26055287; Ledax o.p.s., IČO: 28068955; Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 28117557; Ledax Ostrava o.p.s., IČO: 28131401; Ledax Vita z.ú., IČO: 03635759; KP Projekt s.r.o., IČO: 26064600; Nadační fond AVA, IČO: 05049997; Employment Service, a.s., IČO: 26098237; Jihočeská rozvojová o.p.s., IČO: 26077540; Kreativní agentura R51 s.r.o., IČO: 28137248; Telura a.s., IČO: 28113969.

Tento souhlas je udělován dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), a dále dle § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). 

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání pravidelných novinek a informací o aktivitách, službách a akcích výše uvedených společností a dalších obchodních sdělení, a to nejen ve formě newsletteru vydávaného v elektronické podobě, popř. formou emailu, ale i ve formě tištěného média. Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Tento souhlas činím bezúplatně bez nároku na jakoukoliv odměnu nebo náhradu nákladů. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Dále beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoli písemně odvolat, přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Jako subjekt údajů potvrzuji, že mi bylo poskytnuto poučení o mých právech. Zásady zpracování osobních údajů jsou umístěny na webových stránkách našich společností. 

Tento souhlas představuje můj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a uděluji jej na dobu 10 let.

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun