Standardy provozní

Standardy provozní, které se zabývají otázkami provozu poskytované služby.
Do této skupiny patří:

 

Standard č. 9: Personální zajištění

Popisuje personální a organizační zajištění sociální služby (např. struktura a počet pracovních míst, pravidla  pro přijímání pracovníků, atd.).

 

Standard č. 10: Profesní rozvoj pracovníků

Pojednává o profesním rozvoji pracovníků (hodnocení jejich práce, zvyšování kvalifikace - vzdělávání, atd.).

 

Standard č. 11: Místní a časová dostupnost poskytované služby

Kdy a kde je služba poskytována.

 

Standard č. 12 : Informovanost o poskytované službě

Jakým způsobem je informována veřejnost o službě - informace musí být jasné, stručné, srozumitelné.

 

Standard č. 13: Prostředí a podmínky

Materiální, technické, hygienické podmínky a prostředí sociální služby.

 

Standard č. 14: Nouzové a havarijní situace

Definování nouzových situací, které mohou nastat při poskytování služby a postup při jejich řešení.

 

Standard č. 15: Zvyšování kvality v poskytované službě

Hodnocení kvality služby, zjišťování spokojenosti uživatelů, např. prostřednictvím dotazníků, vyhodnocení stížností, atd.

 

Kontaktní údaje

Ledax / Terénní sociální a zdravotní služby
Riegrova 51
České Budějovice

Telefon: 800 221 022
E-mail: info@ledax.cz

FacebookInstagram

Ochrana soukromí

Novinky do mailu

Vyrobil FT SunFT Sun